Единодушна подкрепа от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет получи районният прокурор Яна Илиева и с 10 гласа от 10 възможни кадровиците й гласуваха доверие за втори управленски мандат. И преди 5 години, и вчера Илиева бе единственият кандидат в обявения конкурс за ръководител на Русенската районна прокуратура.
За основен приоритет в работата си през следващия мандат тя посочи приключването на делата, чието разследване е продължило повече от 2 години. Спря се подробно и на предстоящото трансформиране на Районната прокуратура в Бяла в териториално поделение на обвинението в Русе, което ще бъде факт от началото на 2020 година. Изтъкна и амбицията си за увеличаване на броя на бързите производства, но открои съществен проблем за изпълнението й - експертизи по дела, които се чакат от Института по криминалистика в София по около 1 година. Посочи и скорошна пречка за работа по дело - не е открито вещо лице в Русе, което да се съгласи да изготви експертиза на обикновени златни накити и с усилията на окръжния прокурор и началника на следствената служба е намерен експерт от Разград.
Илиева бе похвалена с отчетливо структурираното си изложение, а кадровиците оцениха създадения от нея добър микроклимат в прокуратурата и управленския капацитет, който притежава. Затова с пълно мнозинство и почти без задаване на въпроси и изказване на мнение кадровиците й пожелаха успешен втори мандат начело на Районна прокуратура. 
Целият професионален стаж на Илиева досега е в прокуратурата. През 1998 година завършва „Право“ в Русенския университет, 2 години по-късно започва работа като младши прокурор в Бяла, а през 2005 година се премества в Русе. След като през 2014 година тогавашният районен прокурор Георги Георгиев спечели конкурса за окръжен прокурор, тя бе единствен претендент за овакантения пост. Преди седмица Георгиев бе избран със 7 от общо 8 възможни гласа за втори мандат начело на Окръжна прокуратура и предстои да встъпи официално в длъжност. С вчерашното решение на ВСС доверие за още 5 години управление на Районната прокуратура бе гласувано и на Илиева и двамата запазват ръководните си постове.