Кметът на Иваново Георги Миланов, който беше преизбран да управлява общината с най-скромни възможности в областта, ще взема 2200 лева заплата. Това са решили единодушно общинските съветници, а Миланов се разписва срещу тази сума от началото на декември. Странното е, че заплатата на ивановския кмет надвишава възнаграждението на кмета на Русе Пенчо Милков, който се разписва срещу 2100 лева. Това е определената месечна заплата още от началото на мандата на предишния кмет Пламен Стоилов. 
Бедната община Иваново е известна с още една устойчива тенденция - властта всяка година да си раздава щедри бонуси за неуморния си труд. В края на миналата година кметът Миланов получи премия в размер на две брутни работни заплати, а един от мотивите беше успешният ремонт на уличната мрежа по селата.  

Предходната година бонусите бяха за постигнати резултати, сред които добра събираемост, липса на просрочени задължения, изпълнение на инвестиционната програма и добро управление на оперативни програми - все неща, които са пряко задължение на кмета и администрацията, за чието изпълнение се вземат заплати.
В резултат на нестихващата активност на община Иваново от началото на втория програмен период 2014-2020 там има одобрени 13 проекта за 2,1 млн. лева по оперативни програми на Европейските структурни фондове, като безвъзмездната финансова помощ по тях е 1,9 млн. лв. Данните са на ИСУН 2020, като за сравнение в останалите малки общини в областта договорените суми са между 1,3 и 4,4 млн. лева. 
Общинският съвет в Иваново започна работа на 8 ноември и още на първата сесия бяха определени и възнагражденията на председателя, на общинските съветници и на кметовете на селата. Заплатата на преизбрания шеф на местния парламент Мариян Драшков е в размер на 80% от основното месечно възнаграждение на кмета на общината или 1760 лева. Общинските съветници ще вземат възнаграждения в размер на 60% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. По данни от 2015 г. средната работна заплата в общинската администрация е 670 лева. 
Както е известно, община Иваново е с най-много обезлюдяващи села в областта. На тези местни избори кметове се избираха в шест от общо 13 населени места. Управленците по селата получават заплати от 900 до 1350 лева, става ясно от решението на общинския съвет. Техните възнаграждения са определени според броя на жителите в населените места. Така най-високо е възнаграждението на кмета на Щръклево, където има над 2000 души. Неговата заплата е 1350 лева. Управленците на Тръстеник и Пиргово, които са с население от 1000 до 2000 души, ще се разписват срещу 1050 лева месечно. Кметът на Сваленик получава по 980 лева, а кметовете на Мечка и Красен, където живеят под 600 души - по 900 лв.