Българо-румънска кръгла маса в Ценово обсъди основните цели на Стратегията за превенция срещу природните рискове, които бяха представени от доц.Стефко Бурджиев, експерт в Института за управление на програми и проекти. Подчертано беше, че е необходимо да се изработи анализ и оценка на природните рискове и да се изгради система за постоянна готовност. Дискусията беше първата от поредицата по проект, който Ценово и румънските общини Гряка и Хотареле изпълняват. По него в Ценово вече е закупена универсална машина за почистване на крайпътните ивици от трева и храсти и  изрязване на клони. В трите общини ще се проведат практически учения с доброволческите формирования в условията на пожари, наводнения и усложнена зимна обстановка.