Възможностите за провеждане на съвместни възстановки, изложби и инициативи, посветени на патриотичното възпитание и съхраняването на родната памет, обсъди областният управител Галин Григоров с директора на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов и с шефа на художествената галерия в Казанлък Христо Генев. Предвижда се на четвъртия комитски събор през септември 2020 година да се организират още няколко събития, които да привлекат интереса на младото поколение към славното ни историческо минало. В тази връзка се планира засилване на сътрудничеството между институциите и задълбочаване на партньорството в сферата на изкуството. Целта е Русе и регионът да се утвърдят като водещ културен център не само в страната, но и по поречието на река Дунав.