Остра позиция по повод разпускането на програмния съвет за фестивала „Мартенски музикални дни“, назначен със заповед на бившия кмет Пламен Стоилов, и отпадането на неговата програма разпрати до...