Едва през 31 дни от началото на годината е имало превишаване на нивата на фини прахови частици. За сравнение - до октомври миналата година статистиката е отчела 52 дни на замърсяване. Това сочат данни на автоматичната измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/.
Нивата на фини прахови частици през изтеклия месец ноември са се движили между 21 и 44 микрограма на кубичен метър при норма от 50. Според законодателството за допустим брой дни на замърсяване в годината са приети 35. 
В 13 от регистрираните 31 дни превишените норми са се дължали на изгарянето на стърнищата в Румъния и саждите, които вятърът е донесъл към Русе, анализират от РИОСВ.
Отделно, екоинспекцията съобщи за пореден път, че няма място за тревога по повод усещаните миризми във въздуха. Изводът им бе подплатен с протоколи от анализ на проби, извършен в специализирана лаборатория в Италия, според които има уловени единични случаи на интензивно миришещи вещества. Пробите са взети със специалния апарат OdorPrep, който е използван 7 пъти от септември 2018 година до момента и който вече няма да е на разположение на РИОСВ. 6 от пробите са взети от района на кв.“Възраждане“ и една от Западна промишлена зона, като до анализ на 5 от тях се е стигнало след подадени сигнали за зловония, а в 2 от случаите са извършени контролни проби. Най-интензивната усетена миризма е била на 16 октомври около 8.30 часа край „Оргахим“, където е отчетен резултат от 95 единици при допустими 25 единици спрямо Европейски стандарт. Другото отклонение е отчетено на 22 юли в кв.“Възраждане“, когато са регистрирани 34 единици.
Изведените цифри и стойности обаче не могат да се анализират, да определят структурата и състава на миризмите, нито да изведат евентуални мерки. Затова от екоинспекцията посочват, че миризмите не могат да се измерят с конвенциални технически средства, а се налага използването на човешкото усещане за миризма. Именно по такъв метод са анализирани пробите в Италия. Той предвижда използването на определен обем миризма от взета проба, разредена в различна степен с чист въздух. Той се подава към определен брой хора в лабораторни условия. Положението, при което половината души усетят миризмата, а останалите - не, се смята за праг на усещане на миризмата и тогава разредената проба има концентрация от 1 единица миризма на кубичен метър. А истинската концентрация на миризмата се определя от степента на разреждане, обясняват още от РИОСВ.