Жалба в Комисията за защита на конкуренцията блокира временно дългоочакваното изграждане на канализация в Средна кула и Долапите, което ще забави и старта на строителството. Очакванията бяха още в началото на 2020 да започне реконструкцията, а проектът да бъде завършен до средата на 2022. Обжалването обаче стопира всички действия по процедурата. Атаката идва от костинбродската фирма „Пътно стоителство 93“ ЕООД и е срещу разяснение на ВиК-Русе по въпроси на кандидати за участие в процедурата за реконструкция на водопроводните и канализационните мрежи. Според  Търговския регистър фирмата е собственост на Иван Тошев и се занимава с пътно строителство. 

Жалбата е внесена на 12 ноември. Предстои КЗК да се произнесе по нейната основателност. Докато влезе в сила решение на компетентния орган обаче, ВиК-Русе спира всички действия по процедурата. В случай, че искането на фирмата за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, поръчката ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени.
Докато се случи това обаче, дългогодишният проблем на жителите в двата квартала, чиито къщи се цепят от безбройните септични ями, остава нерешен. 
За изграждането на канализацията в Средна кула и Долапите са предвидени 43,5 млн. лева, които идват по проект на оперативна програма „Околна среда“. В дейностите е включено изготвянето на инвестиционен проект, строителни дейности и авторският надзор при изграждането на ВиК мрежи в кварталите, както и на изграждането на отвеждащ колектор. Предвижда се колекторът от двата квартала да бъде свързан с градската пречиствателна станция. 
Както е известно, заради големия воден проект в Средна кула и Долапите общината не предприе ремонт на улици и тротоари в двата квартала с тегления кредит от 10 милиона.