250 проекта на обща стойност 278 милиона лева са одобрени в Русенско по оперативните програми на Европейските структурни фондове от началото на втория програмен период 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 220 млн. лева, но най-големите проекти са още в процес на изпълнение и парите по тях са изплатени само частично. Това показа проверка на „Утро“ в базата на данни на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение 2020).
Над 90% от средствата - 259 млн. лева се насочват към община Русе, където са и най-големите одобрени проекти. Останалите седем общини от областта са далеч назад в това отношение и за тях са договорени суми между 1,3 и 4,4 млн. лева. В предишния програмен период 2007-2013 разликата не беше чак толкова голяма, но все пак по-малките имат още година време да договорят финансирането на някой по-стойностен проект.
Може би изненадващо за русенци, мнозина от които са недоволни от качеството на въздуха в града, най-сериозното безвъзмездно финансиране от ЕС - 65 млн. лева, идва от Оперативна програма „Околна среда“. Тези средства обаче са насочени изцяло към двата мегапроекта, които са едва в начален стадий. Първият от тях е за доставяне на електрически автобуси и тролейбуси на стойност ще бъдат похарчени 46,77 млн. лева, от които 39 млн. от ЕС. Вторият е за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на стойност 38,4 млн. лева, от които 26 млн. лева безвъзмездна помощ. Бенефициент и на двата проекта е община Русе, но те стартираха едва тази година и ефектите от изпълнението им ще се видят чак след приключването им. Което може да се случи чак през лятото на 2023 г., когато изтичат крайните срокове.
На стойност над 60 млн. лева са проектите по програма „Региони в растеж“, където основният бенефициент отново е Община Русе. Най-много средства гълта изграждането на интегрирана система за градски траспорт - 24,34 млн. лева.
За бизнеса най-полезната програма е „Иновации и конкурентоспособност“, където 66 фирми са получили безвъзмездно над 56 млн. лева по проекти за увеличаване на капацитета, енергийна ефективност, внедряване на нови продукти и др.