Уличното осветление пред Гимназията по електроника и електротехника вече е възстановено, като от общината се ангажираха да поставят и нови LED лампи в участъците зад спирката на бул. "Липник". Ново осветление ще се монтира и на сградата на Средношколското общежитие, като теренът там ще се почисти и ще се поставят нови огради. Наред с това ще се обсъди възможността да се увеличи видеонаблюдението в района. 
Мерките за безопасност там бяха взети след подаден сигнал от ученик в събота и във връзка с писмо от училищното ръководство на Икономическата гимназия, която кара учебната година в Електрото. Зам.-кметът Енчо Енчев огледа района, като се срещна и с директорите на Икономическата, Електрото, Спортното училище и общежитието за средношколци. 
Безопасността на децата е наш приоритет, подчерта Енчев, като призова учениците да използват регламентираните места за пресичане в района в тъмните часове.