Особените правила за налагане на наказания в случаи на престъпления, когато жертвата е жена, и рамките на Закона за защита от домашното насилие, разясни пред ученици наказателният съдия от Окръжния съд Александър Иванов. Лекцията му пред единадесетокласниците от Гимназията по икономика и управление се състоя на 25 ноември, обявен от ООН заради мрачната статистика, че жените най-често са подложени на насилие, за Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.
В края на срещата всеки от учениците получи по един екземпляр от Конституцията, а заради интересните разяснения и полезна среща децата се отблагодариха на магистрата с цвете.