Над 83 милиарда лева държат на депозити в банките фирми и домакинства, показват данните на БНБ към края на октомври. Спестяванията на неправителствения сектор нарастват със 7.9% за година. Депозитите на фирми нарастват с 6.9% до 25.803 млрд. лв., а населението държи в банките 54.188 млрд. лв., което е с 8.2% повече спрямо същия месец на 2018 г.
Домакинства и фирми увеличават спестяванията си в банките, въпреки че там те губят стойност заради инфлацията. Годишното поскъпване у нас по официални данни е 3-3,5%, докато средната лихва по депозит вече е под 0,5%. Така че покупателната стойност на депозитите намалява вместо да се качва.
Такова нерационално от финансова гледна точка действие може би се обяснява с постоянните внушения за задаваща се голяма криза, които се засилват в последните месеци. Така че хора и бизнес трупат буфери срещу бъдещи сътресения, за да не се повтори страшната 2009 г. 
Тия буфери вече изглеждат сериозни защото срещу 83 млрд. депозити на неправителствения сектор стоят само 61 млрд. кредити. Много по-различна беше ситуацията преди 10 години, когато срещу 48 млрд. лева отпуснати от банките заеми имаше само 35 млрд. лева депозити. Така че опасността от ликвидна криза от типа 2008-2009 г., принудителни разпродажби на активи и фалити - фирмени и лични, изглежда далеч по-малка. Разбира се, ситуацията в по-голямата част от света е различна и ако в развитите икономики започне криза, това неминуемо ще свие оборотите на бизнеса и у нас.