Произвежданата в глобален план електроенергия от въглища, която се смята за един от основните причинители на климатичните промени, се очаква да спадне с рекордните 3% през тази година. Това е резултат преди всичко от политиката за намаляване на вредните емисии, водена от развитите държави. Китай и Индия, които разчитат много на своите въглищни централи, също са допринесли за този резултат.

Този “исторически” спад ще бъде равен на 300 тераватчаса (TWh), или повече от комбинираното производство на електроенергия от въглища на Германия, Испания и Великобритания миналата година, съобщава сайтът Carbon Brief.

Обратът до голяма степен се дължи на „рекордния спад в развитите страни, включително Германия, ЕС като цяло и Южна Корея“.

“Най-голямото намаление се извършва в САЩ, тъй като няколко големи електроцентрали на въглища се затварят”, се добавя в анализа.

През 2017-2018 г. спадът в САЩ и Европейския съюз беше „компенсиран от увеличенията другаде, особено в Китай“, каза Carbon Brief.

“Тази година обаче спадът в развитите икономики се ускорява, докато производството на въглища в Индия и Китай рязко се забавя, което ускорява глобалното намаляване”.

През последните 35 години има само два общи спада на мощността на еленергия от въглища – 148 TWh през 2009 г. вследствие на световната финансова криза и 217 TWh през 2015 г., когато Китай забави темповете.

В Поднебесната въглищата се използват за запълване на празнината между растежа на чистата енергия и нарастващото търсене, казват от Carbon Brief.

„Това означава, че когато търсенето на електроенергия расте силно, зависимостта от въглища излиза на преден план.“

Проучването отбелязва, че китайските фирми продължават да добавят нови електроцентрали, работещи на въглища средно по едно голямо съоръжение на всеки две седмици, дори когато средните проценти на използване на инсталации падат до рекордни ниски нива под 50%.

Резултатът е, че Китай “все още доминира глобалната картина” в производството на електроенергия от въглища, която неочаквано “достигна пик” през 2014 г., когато втората най-голяма икономика в света започна да се охлажда.

Бъдещето на електроенергията, произвеждана от въглища, “има значително влияние върху глобалните усилия за справяне с изменението на климата”, отбелязва анализът.

Миналата година три процента увеличение на емисиите на CO2 от производството на електроенергия на въглища беше причина за половината от глобалното увеличение на емисиите от изкопаеми горива.

За 2019 г. намалението с три процента може да означава нулев растеж на глобалното производство на CO2, ако промените в емисиите в други сектори са огледални на тези през 2018 г.

Тези промени са значителни, но проучването все пак отбелязва, че през тази година прогнозираното падане с 3% ще бъде само половината от спада с 6%, за което Международната агенция по енергетика смята, че е необходимо всяка година до 2040 г., за да се създаде “Сценарият за устойчиво развитие”, насочен към ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий.

Световната метеорологична организация заяви, че емисиите на парникови газове достигнаха нов най-висок праг през 2018 г.