5733 лева обезщетение дължи БНБ на вложител в КТБ, тъй като по вина на националната банка е получил със забавяне депозита си във фалиралата банка на Цветан Василев. Това е вторият аналогичен случай само в рамките на десетина дни, при който съдът решава, че БНБ е нарушила правото на Европейския съюз и трябва да понесе отговорност за това. Решението може да се обжалва.
Два различни състава на Административния съд прецениха, че грешката на БНБ се крие в това, че не е взела своевременно решение за обявяване на неналичност на депозитите в КТБ. Според европейските разпоредби срокът за това е 5 дни. И тъй като не е сторила това, а отнела лиценза на КТБ, се е стигнало до вреди за вложителите, сред които забавено изплащане на гарантираните влогове. В случая това закъснение е било близо половин година, затова ощетеният клиент на банката поиска обезщетение от 8600 лева. Съдът обаче изчисли, че периодът, за който се дължи компенсация, е по-кратък от претендирания и прецени, че БНБ трябва да плати 5733 лева.
По други две дела вложители поискаха частично да им се изплатят обезщетения на база разликата между гарантирания и реалния размер на влоговете, които са имали в закъсалата банка. В единия случай става въпрос за разлика от 173 000 лева, а в другия - 323 658 лева. И двата казуса звучаха аналогично - че БНБ не е приложила общностното право и е бездействала, вместо да упражнява ефективен банков надзор. Претенциите бяха отхвърлени, но решенията могат да се обжалват.