Сегашният ректор на Русенския университет проф.Христо Белоев е единственият кандидат за новия мандат на управление на русенското висше учебно заведение. Това стана ясно, след като вчера в два следобед изтече срокът за подаване на документи за кандидатстване за ректорското място. 
Две са обаче кандидатурите за председател на другия управляващ орган на РУ - Общото събрание. За тази позиция кандидатства сегашната председателка проф.Велизара Пенчева, а неин конкурент ще бъде друг професор - Росен Иванов. Иванов е ръководител катедра "Двигатели и транспортна техника" в РУ и председател на Общото събрание на транспортния факултет на висшето училище. 
На предишния избор на ректор на РУ през януари 2016 година кандидатите бяха четирима: проф.Велизара Пенчева, проф.Красимир Ениманев, проф.Михаил Илиев и проф.Росен Иванов. Тогава проф.Белоев нямаше право да се кандидатира, тъй като току-що беше завършил своя втори ректорски мандат и правилникът не допускаше веднага след него да поиска трети пореден управленски период. След драматично гласуване за ректор бе избрана Пенчева, а Белоев стана председател на Общото събрание. По средата на мандата дамата подаде оставка и с Белоев си размениха позициите. Той довърши уставния срок и придоби правото да се кандидатира отново да оглави РУ. 
Процедурата по сегашния избор ще се проведе на 26 ноември в университета.