Битовите клиенти на ВиК имат малко повече от два месеца, зада се възползват от предлаганото от дружеството облекчение - безплатна смяна на партидата. Подаръкът е в сила до края на януари догодина и важи единствено за физически лица, които могат да се възползват от него по два начина - на сайта на фирмата www.vik-ruse.com или чрез заявление в Центъра за обслужване на клиенти на фирмата на улица "Цариград"7 в Русе.
Смяната на партида се налага при промяна на собствеността или правото на ползване на имота, при наследяване и при други обстоятелства. За тях и за нужните документи информация може да се получи от местата, където се заявява самата смяна - фирмения сайт или клиентския център.