От какво е предизвикан недостигът на 4.4 милиона лева в бюджета на Русе, заради който се обмисля вдигането на данъците на автомобилите? Скрита мина, неглижиран проблем или нещо друго е предизвикало подобен дефицит?  
Първата възможност със сигурност отпада. Причината за разширяващата се всяка година финансова дупка е липсата на ефективни сепарираща и компостираща инсталация, които биха намалили значително количествата депонирани на сметището отпадъци.  

Когато такива съоръжения няма, общината е длъжна да плаща отчисления на РИОСВ, които се повишават всяка година и се събират в специална сметка от 2011 година насам. Ръстът е скокообразен. Санкцията за липсата на сепарираща инсталация преди 2011 година е 90 000 лева, през изтичащата година е 3.5 милиона лева, а догодина ще стигне 5.9 милиона. Сумата се плаща на тон отпадъци, чието депониране се таксува по-скъпо всяка следваща година.
Всъщност очакванията на общината са били, че след въвеждането в експлоатация на сепариращата инсталация в „Топлофикация Русе“ тя ще приема битовите отпадъци от общината и така отчисленията на общината ще намалеят с 50%. Но в края на миналата година става ясно, че тази инсталация може да сепарира малки количества отпадъци и общината не може да я ползва в необходимия обем, обясняват общински експерти. 
Компостиращата инсталация, която се изгражда по европейски проект, пък се очаква да бъде готова 2022-2023.
Затова се предвижда общината да изгради собствена сепарираща инсталация. Парите са налични, защото до момента по сметката на екоинспекцията са преведени 17 милиона, а по груби сметки за изграждането на инсталацията са необходими около 6-7 млн. лева. Натрупаните средства са достатъчни и затова кметът Пенчо Милков иска среща с премиера Борисов и с финансовия министър Горанов, на която ще се опита да договори и запазване на размера на отчисленията към екоинспекцията. 
Русе няма сепарираща и компостираща инсталация. Ние ще настояваме да платим за това, но не и непрекъснато да се завишава таксата, защото това обременява гражданите, казва кметът Милков.
Затова ще се търси законовата възможност, за да се постигне разбиране с държавните институции.