Център за иновации в сградните технологии ще открие на 28 ноември в нашия град българското поделение на индустриалния гигант "Сименс". Инженерното звено ще се разположи в Бизнес парк Русе. Списъкът на официалните гости включва главния изпълнителен директор на "Сименс България" д-р инж. Боряна Манолова, която е от Русе, кмета на града Пенчо Милков, мениджъри от "Сименс Швейцария" и др.
Центърът за иновации в сградните технологии (GECC) започва работа през 1998 г., с екип от едва трима души. В началото услугите му са свързани предимно с графично изобразяване на инсталации и управление на сградна мениджмънт станция (BMS). Днес броят на служителите е около 120, а реализираните в цял свят проекти - над 4500. Българските инженери имат важна роля в множество знакови проекти на „Сименс“, какъвто е "зеленият" квартал "Зеещад Асперн" във Виена - един от най-големите европейски проекти за градско развитие, сградната автоматизация на новия европейски изследователски център в Лунд, Швеция, т.нар. European Spallation Source (ESS) и др.