- Г-н Желев, дава ли резултат социалният курс, който предприе "Топлофикация Русе" ЕАД за своите абонати?
- Смятаме, че социалната политика на дружеството през последните години сериозно допринесе за присъединяването на повече нови сгради към услугите ни. Отчитаме и ръст на абонатите, които са се отказали от нашата услуга и отново се връщат при нас. 
- Кои от споменатите практики привличат русенци към вашите услуги?
- Програмата "Изряден клиент" в последните години е най-предпочитаната. Ние даваме възможнст на своите лоялни клиенти, чрез сключване на индивидуални договори, да заплащат сметките си на равни месечни вноски през цялата година.
- Каква е процедурата за присъединяване на сграда или част от нея към топлопреносната мрежа?
- Собствениците, които притежават две трети от площта на сградата, трябва да вземат решение за присъединяване на Общо събрание. Избира се представител на живеещите, който да подписва от тяхно име всички необходими документи по присъединяването. Към протокола от Общото събрание, представителят попълва заявление образец и заедно с копия на актовете за собственост на хората идва при нас.
Ние от наша страна имаме ангажимент да изградим външните топлопроводи и абонатните станции, а клиентите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия (топломер и водомер) и да изградят инсталацията на етажната собственост и инсталациите до всеки радиатор в своя дом.
- Колко струва всичко това на клиентите?
- Много индивидуално е. Това зависи от отоплителните тела в имотите.
- Какви подобрения направихте по вашите съоръжения, за да са спокойни абонатите ви, че ще получават услугата, за която плащат?
- Всяка година правим подобрения по нашите съоръжения и топлопреносната мрежа. 
- Как се развиват проектите на компанията?
- През 2020 г. планираме да завършим и втория етап от реконструкцията на депото за неопасни отпадъци. Тази година изградихме първия етап. Планираме да изградим и да внедрим в експлоатация сероочистващата инсталация. В момента сме в процес на издаване на разрешение за строеж. И не на последно място, продължаваме с разширяването на топлопреносната мрежа.
Може би един от най-големите ни проекти е да започнем да използваме природен газ като основно гориво в два от нашите котела. До сега използваме природния газ само като гориво за запалване.
Предвиждаме и реконструкция на други два котела, за да ги пригодим да работят на обогатено гориво, местни въглища и биомаса. Тази инвестиция се налага поради факта, че много се повиши цената на вносните въглища, а ние използваме такива. С това се оскъпява и дейността ни.
- Казахте биомаса, одобрено ли е това ваше намерение?
- Ние имаме разрешение за оползотворяване на продукти, които спадат към т.нар. биомаса. Подали сме ново за увеличаване на количествата биомаса, които дружеството има разрешение да оползотворява.