Регионална консултация за подготовката на Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г. организира в Русе на 4 декември Министерството на икономиката съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и PwC България. Срещата ще започне в 10:30 в конферентната зала на Бизнес парк Русе.
Регионалните консултации имат за цел да подпомогнат структурирането на приоритетите и мерките за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в следващия програмен период, чрез провеждането на широка, открита и задълбочена дискусия с всички заинтересовани страни и най-вече с хората от реалния бизнес. Поканени са малки, средни и големи предприятия, представители от работодателските организации, синдикатите, неправителствените организации и местната власт. Те ще могат да предложат идеи за формулиране и обсъждане на конкретните политики за подкрепа на МСП, които да бъдат предвидени в Стратегията за следващия програмен период. Участието е безплатно.