Минната компания „Каолин“ приключи успешно първото издание на „Каолин Академия“ 2019 - иновативен подход на обучение, осъществяван съвместно с „Equinox Partners“. Инициативата стартира със специално разработена 5 модулна програма на тема „Развитие на ключови управленски умения“, в която се включиха повече от 50 колеги с ръководни функции от всички направления в компанията.
Идеята на проекта е „Каолин Академия“ да се превърне в дългосрочна програма с обучения и курсове, които да допринесат за баланса между професионалните компетенции  /Hard Skills/ и т.нар. меки умения /Soft Skills/ важни за личното и професионално развитие на всеки човек, като: ефективна комуникация, самомотивация и мотивация, работа в екип, управление на хора, задачи и проекти, поемане на отговорност, лидерство, разрешаване на проблеми, водене на трудни разговори и др.