Излезе от печат сборникът "Идеи, идеали - възход и крушение" на регионална библиотека "Любен Каравелов". Изданието включва 90 доклада от шестата международна научна конференция, организирана от РБ през април тази година и посветена на патрона на библиотеката. 
Интересът към събитието беше изключително голям. В него се включиха участници от България, Полша и САЩ. В четири секции в залите на културната институция бяха представени различни гледни точки за идеи и идеали в сферата на историята, религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области на човешкото познание.У