Банка да върне платената без основание лихва на свой клиент. Това реши на първа инстанция Русенският районен съд и осъди финансовата институция да върне 375 лева с лихвите, които неправомерно е взела от човека. Решението може да се обжалва.
Според клиента на банката, който теглил 22 000 евро през 2007 година, са му начислени 1000 лева допълнителни лихви, които всъщност претендира да му се върнат. Съдът обаче прецени, че сумата, която му се дължи, е по-ниска.
През годините размерът на лихвата, която се начислявала по отпуснатия заем, търпяла промени и се стигало до нейното покачване, съответно и до плащането на по-високи вноски. Именно там съдът видя проблем и посочи, че размерът на лихвата не е бил променян спрямо правилата, а едностранно, без кредитополучателят да е уведомяван. 
Със заплащането на по-високи лихви по кредита, трезорът е получил парични суми при начална липса на основание, с които неоснователно се е обогатил, заключи съдът и отреди да бъдат върнати 375 лева на клиента на банката.