Кои ще бъдат професиите на бъдещето, които днешните деца ще упражняват след 10-15 години? Какво образование ще бъде нужно, за да се реализират успешно? Кои професии ще отмрат, подритнати от бесния технологичен ритъм?
На тези и още "questions about the future" /въпроси за бъдещето/ отговориха младежи от 6 страни, обединени в проекта "Изкуствен интелект, технологии и професии на бъдещето", финансиран от европейската програма "Еразъм +". Кординатор и домакин на първата работна среща, състояла се от 12 до 15 ноември, е ПЧСУ "Леонардо да Винчи". 
Крайната цел на проекта е, да бъдат създадени "червени" и "бели" карти, които описват застрашените от изчезване и "заредените" с бъдеще професии. Наборът ще се превърне в професионален навигатор, който да помага на младите хора в избора на кариера.
 За да успеят да определят съдържанието на посочените карти, ученици от Португалия, Франция, Кипър, Полша, Румъния и България слушаха лекции за поколенията и развитието на мобилните комуникации, за новите технологии в банковия сектор и приложимостта на облачните технологии. Едни от най-добрите специалисти в своята област разкриха на тийнейджърите същността и тайните на електронната търговия, настоящето и бъдещето на изкуствения интелект. 
Тийнейджърите се запознаха с някои от ключовите за модерния свят soft skills /меки умения/, като емоционална интелигентност, ефективна комуникация, работа в екип и др. Техни връстници от ПЧСУ "Леонардо да Винчи" им демонстрираха практическата мощ на работата в облачна среда.