20 преподаватели от Русенския университет бяха наградени на ежегодното тържествено събрание на Съюза на учените по повод Деня на народните будители. Ректорът на университета и председател на съюза проф.Христо Белоев връчи грамоти за високи научни постижения на заслужили съюзни членове. 
За дългогодишен съюзен стаж бяха отличени доц. Емилия Великова и д-р Магдалена Андреева. В категорията за дългогодишен съюзен стаж и принос в дейността на секция "Математика, информатика и физика" наградите отидоха при доц. Илияна Раева, доц. Галина Атанасова, д-р Валентин Великов и доц. Петър Рашков. Доц. Галина Крумова получи грамота за 35-годишен съюзен стаж и принос в дейността на секция "Математика, информатика и физика". Отличието за високи научни постижения в хуманитарните науки заслужи д-р Илияна Бенина. Най-много бяха наградените за цялостно творчество в областта на общественото здраве и спорт, където грамоти бяха връчени на 12 преподаватели - проф. Иваничка Сербезова, доцентите Лилия Тодорова, Стефка Миндова, Ирина Караганова, Ивелина Стефанова, Радослава Делева, Петя Парашкевова, Петя Минчева, д-р Александър Андреев, д-р Юлияна Пашкунова, д-р Искра Илиева и д-р Деница Василева.