Банки, счетоводители, адвокати, инвестиционни и застрахователни посредници, които участват в подготовката на трансгранични схеми трябва да докладват за това на НАП. Това става ясно от приетите от Министерския съвет промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

С измененията  се въвеждат правила за „ранно оповестяване“ на трансгранични сделки, при които съществува риск от избягване на данъци.

Чрез приетите промени в ДОПК се въвежда в българското законодателство Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Директива (ЕС) 2018/822).

Евродирективата за автоматичен обмен беше приета след т.нар. „Панама пейпърс“, разкрили, многобройните случаи, в които консултанти са помагали активно на свои клиенти да прехвърлят средства към офшорни зони с цел да плащат по-малко данъци, се казва в мотивите на измененията на  ДОПК.

А според новите промени в ДОПК всички данъчни консултанти- банки, счетоводители, адвокати, инвестиционни и застрахователни посредници, трябва да докладват пред НАП за„данъчни схеми“. Под „схеми“  се има предвид споразумение, съгласие, становище, план, транзакция.

Глобите за неспазване на новите правила, които ще влязат в сила от 1 юли 2020 г.,  достигат до 10 000 лв. при първо нарушение. Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодек, няма да бъдат свързани със съществени допълнителни разходи за консултантите и данъчно задължените лица, се посочва в мотивите.

Предвижда се създаването на електронна услуга на интернет страницата на Националната агенция за приходите, където информацията да бъде предоставяна в предварително дефинирани полета. В този смисъл за лицата няма да възникне необходимост да правят допълнителни разходи за изпълнението на задълженията, става ясно от мотивите на вече приетите изменения на ДОПК от Министерския съвет.