Креативни решения за стартиране на нов бизнес, за автоматизиране на производствени процеси и услуги, както и за интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството бяха представени по време на състезанието "Дигитални бизнес модели за предприемачи" в Русенски университет. Свои бизнес идеи разработиха екипи от 84 ученици от Русе, Разград и Силистра, 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации.
В заключителната част на състезанието бе демонстрирана и създадената съвместно с представители на бизнес и обществени организации от Русе и региона електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки. Тя вече е успешно приложена с три пилотни групи от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация".