Спад на приходите спрямо миналата година и нетна загуба от над половин милион лева регистрира "Спарки" за деветте месеца на настоящата година, става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Към 30 септември "Спарки" има нетни продажби в размер на 17,338 млн. лв., което е с 1,1 млн. лева по-малко спрямо същия период на 2018 г. Намалението на приходите е с 6%.
Нетната загуба за деветмесечието е в размер на  584 хил. лв. спрямо загуба от 693 хил. лв. година по-рано.
Общата сума на активите е 40 млн. лв., а стойността на собствения капитал намалява до 8,943 млн. лв.
Финансовото състояние на "Спарки" е на критични нива от години, а задълженията му продължават да растат. Към 30 септември заемите към банкови институции набъбват до 19,4 млн. лева, а търговските задължения към доставчици, клиенти и др. възлизат на още 11,5 млн. лева. Така за година общият дълг на предприятието нараства до над 31 млн. лева. Които трябва да се изплатят до 12 месеца.
От няколко години основен кредитор на "Спарки" е Българската банка за развитие /ББР/, която непрекъснато разсрочва кредитите му и дори му дава нови. Наскоро банката отправи странен апел към всички други кредитори (основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) да проявят повече търпение и отстъпчивост, като се въздържат от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение. Едновременно с това съобщи, че води преговори с потенциални инвеститори, които да закупят "Спарки" - Русе и свързаното с него предприятие "Спарки Елтос", което е в още по-тежко финансово състояние. До този момент обаче никой не е заявил явен интерес към двете дружества и оферти за покупка липсват.