След провала на първата поръчка за ремонта на ВиК инсталацията и двора на училището за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ", общината прави още един опит да намери фирма, която да го направи. 
През лятото процедурата не привлече интереса на нито една фирма и пропадна заради липсата на кандидати. Прекратяването на поръчката забави и старта на необходимия ремонт, с който трябва да се реши кардинално дългогодишният проблем с наводненията на приземния етаж на училището при всеки проливен дъжд. 
Той предвижда да се направи реконструкция на ВиК инсталацията, да се ремонтира дворът и да се коригират наклоните така, че да не отвеждат водата към сградата. Така ще се сложи край на потапянето под вода на приземния етаж на училището при всеки проливен дъжд. 
За строителните дейности са заделени близо 126 000 лева, а ремонтът е планиран да се направи за неповече от два месеца.