Открит урок на тема "Законът и ние" ще чуят учениците от "Христо Ботев" и "Възраждане" по време на Деня на отворените врати в Райония съд, който ще се проведе на 19 ноември. Веднага след него те ще бъдат препитани за наученото във викторина на правната тема.
Между 10 и 12 часа звената на съда ще бъдат отворени за граждани, които искат да се запознаят отблизо с организацията, работата, съдебните процедури и функциите на службата.
Целта на отворените врати е повишаване на доверието на обществото към правораздавателната система, постигане на по-висока правна култура и информираност на гражданите.