Съдията от наказателното отделение Росица Радославова е втората известна и вероятно последна кандидатура в конкурса за нов председател на Окръжния съд. Впрочем магистратът бе един от тримата претенденти с желание да оглавят звеното преди 5 години, но тогава за административен ръководител Висшият съдебен съвет избра Искра Блъскова. През лятото тя бе освободена от поста заради навършване на пенсионна възраст и вече е в ход процедура за избор на нейн наследник. Както "Утро" писа, първата официална кандидатура бе тази на съдията от търговското отделение Йордан Дамаскинов.
Съдия Радославова завършва право в Софийски университет през 1996 година и оттогава, общо 22 години, е неизменно в редиците на правосъдната система. За година е младши прокурор, след което става съдия в Районния съд и повече не сменя цвета на тогата. От 2006 година до днес правораздава в Окръжния съд.
Да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето - тези обобщения на римските класици съдия Радославова цитира в концепцията си за управление, като ги посочва за свои принципи. Изтъква, че работата й е свързана с естествено кариерно израстване, без зависимости и шуробаджанащина, без прескачане на нива и инстанции. Като проблем посочва критично ниското доверие на обществото към съдебната система и извежда първостепенната необходимост да се работи в тази посока. Според нея проблемът се корени в това, че гражданите не познават дейността на съда и трябва да се положат усилия за по-голяма прозрачност и предоставяне на информация на достъпен и разбираем за хората език.
Значимостта за осигуряване на комфортна работна среда, която да е предпоставка за екипна работа, приемен ден на председателя на съда, осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания, популяризиране на работата на съда приоритетно сред ученици и студенти са сред задачите, с които съдия Радославова смята да се заеме, ако седне на председателското място.