"Топлофикация Русе" успешно реализира проекта си за оползотворяване на биомаса. Дружеството е внесло ново инвестиционно предложение за увеличаване на количеството, което има право да използва.
Проектът на "Топлофикация Русе" се реализира на три етапа. За реализирането му не се налага промяна в технологията или преустройство на наличните съоръжения в парогенераторите. Измерването на количеството подавана биомаса към системата за изгаряне на парогенераторите е изцяло автоматизирано.
За производство на електрическа и топлинна енергия се използват слънчогледови люспи и други растителни отпадъци от селското стопанство. От предприятието посочват, че това е едно изключително екологично гориво, защото при употребата му не се отделят никакви вредни емисии във въздуха. "Топлофикация Русе" ЕАД е обект на постоянен контрол от РИОСВ-Русе.