Какъв размер обезщетение заслужава един от поразените от африканската чума в Русенско свинекомплекси - този в Николово - предстои да прецени състав на Административния съд. 
Юристите на комплекса оспориха като твърде занижено отпуснатото от Областната дирекция по безопасност на храните обезщетение в размер на 1 866 787 лева. Вместо това поискаха стойностният размер на понесените щети от загубата на животни да се сметне прецизно на пазарни цени. Според тях реалната и справедлива сума в случая е 3 318 420 лева.
Съдът прецени, че на този етап е редно да поиска справка от Националния статистически институт /НСИ/, откъдето да посочат каква е била средната пазарна цена за юни в Русенска област за стоковите прасета. 
В същото време адвокатите на свинекомплекса подчертаха, че данните на статистиката не са годни и не могат да посочат каква е пазарната цена на животните. Дали това е така, ще прецени съдът. Ако от НСИ не разполагат с подобна разбивка данни, тогава ще се прибегне към назначаване на експертиза, която да направи оценка на щетите и полагащото се обезщетение. Затова делото се отложи.