Епидемията от африканска чума, заради която бяха унищожени всички прасета на "Свинекомплекс Николово", удря тежко във финансово отношение дружеството. Това става ясно от междинния му отчет за периода до 30 септември, подаден до фондовата борса.
Резултатът за деветмесечието е загуба от 580 хил. лева, при печалба от почти толкова за същия период на миналата година, така че разликата е над 1 млн. лева. 
"Свинекомплекс Николово" беше първата индустриална свинеферма у нас, поразена от вируса на африканската чума. От държавата вече е получено обезщетение в размер на 1 866 748,48 лева за унищожените 13 075 прасета. Размерът му компенсира цената за всички животни /1 374 млн. лева по балансова стойност/ плюс разходите за загробване от 319 750 лева. Този приход обаче е еднократен, а в следващите месеци ще става още по-трудно, тъй като продажби няма да има, а някои разходи продължават да текат. Възстановяването на комплекса до пълния му капацитет ще продължи години, а загубите на пазарни позиции вследствие принудителното спиране на работа не могат да се изчислят.
Заради масовото унищожаване на прасета, не само у нас, но и в много европейски страни, Китай и др., цените на свинското месо продължават да вървят нагоре. Според данните на "Свинекомплекс Николово" средната продажна цена у нас се покачва от 2,16 лв./кг през първото тримесечие до 2,24 лв. през септември. По-голямото покачване обаче вероятно ще се отчете в следващите месеци, тъй като през октомври цените продължават да вървят нагоре.
В "Свинекомплекс Николово" все още тече процедурата по търговото предложение за изкупуване акциите на останалите акционери от мажоритарния собственик "Вианд" АД. Както "Утро" писа, производителят на фуражи вече притежава 97,6% от капитала, но държи да купи и останалите извън него 83 796 ценни книжа като предлага цена от 0,93 лева за акция. Притежателите на всяка от останалите извън "Вианд" 83 796 имат още десетина дни, за да приемат търговото предложение, като за целта трябва да подадат писмено изявление по образец до упълномощения инвестиционен посредник "Карол" или друг лицензиран посредник. "Карол" ще изплаща и сумите за продаваните на "Вианд" акции. 
Плановете на "Вианд" за комплекса предвиждат възстановяване на производството и увеличаване на животните за угояване. Предвижда се до три години да бъдат възстановени и фирмените магазини на територията на Русе и околността.