Председателят на регионалната структура на Съюза на пенсионерите Йордан Казаков бе удостоен със знака на областния управител. Галин Григоров връчи отличието на Казаков по повод неговата 80-годишнина за активната му дейност като лидер на хората от третата възраст. На срещата Казаков разказа за предстоящото провеждане на музикални фестивали с международно участие, за намеренията клубът в Николово да се възстанови, а в Просена да бъде открит нов. През тази седмица се очаква в Русе да гостуват представители на пенсионерски клубове от Германия.