Ученици от Математическата и Икономическата гимназия смениха за един ден част от академичното ръководство на Русенския университет, който за първи път се включи в инициативата "Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт България. Ректор стана Ния Неделчева от МГ "Баба Тонка", която беше въведена в работата от Чл.-кор. проф. Христо Белоев. Съучениците й от гимназията Георги Петров беше днешният заместник-ректор по интернационализация и комуникациона политика, Ана-Мария Богданова - заместник-ректор по научноизследователската дейност, а Виктор Дяков - , декан на факултет "Бизнес и мениджмънт". А ученикът от ПГИУ "Елиас Канети" Али Махмудов седна на стола на декана на факултет "Природни науки и образование".