На 4 декември ще бъдат изслушани кандидатите за административни ръководители на Окръжна прокуратура. Това са изпълняващият функциите окръжен прокурор с изтекъл вече един мандат на шефския пост Георги Георгиев и колегата му Николай Николов. Те бяха опоненти и по време на предходната конкурсна процедура за избор на окръжен прокурор през 2014 година. 
На 11 декември пък ще се проведе събеседване с единствения желаещ да заема поста районен прокурор - досегашният ръководител на Районната прокуратура Яна Илиева.
Това се очаква и да са датите, на които ще стане ясно кои ще са избраните ръководители.