Промени в закона за корпоративното подоходно облагане, приети вчера на първо четене в парламента, ще направят доста по-трудна препродажбата на двата изградени, но неработещи русенски търговски центъра - Дунав мол и Мега мол. Според поправките, търговията с акции или дялове ще се облага с 20% ДДС, ако дружеството притежава недвижим имот или част от него. Целта е да се преустанови често практикуваното заобикаляне на закона, при което чрез продажба на акции и дялове фактически се прехвърля собствеността върху недвижими имоти.
Продажбата на Дунав мол преди две години и половина бе очаваден пример за такава практика. Дотогавашният собственик -  австрийската "Хипо-Алпе-Адрия-Лизинг", отдели активите му в специално създаденото за целта ново дружество "Дунав мол Русе" ЕООД със седалище в София. Това дружество месец по-късно бе придобито от фирмата на столичния предприемач Станимир Зашев "Експо Пропъртис". Тази схема бе предпочетена пред покупката на имота с ясната цел да се избегне плащането и на ДДС.
Оттогава Дунав мол стои заключен и празен, явно изчакващ по-добри времена, когато може да се намери друг купувач.
Същото може да се каже и за продадения през лятото Мега мол. Неговият собственик - столичната "Цитисиме Трейд", го купи в края на май за малко под 5 млн. лева. Оттогава не се наблюдава никакво движение по него, като се говори, че покупката е единствено с цел бъдеща препродажба. За която обаче, ако бъде извършена след приемането на закона, ще се дължи данък от 20%.