Д-р Петър Петров за трети пореден мандат получи символичния ключ на община Ценово. Заедно с новоизбраните общински съветници и кметове на населени места вчера той положи клетва. На първата тържествена сесия присъстваха областният управител Галин Григоров и много жители на общината. Председателят на Общинската избирателна комисия Бойка Анчева връчи удостоверенията на съветниците и кметовете. След това най-възрастният съветник Цветан Иванов откри първото заседание, на което с 12 гласа "за" и 1 "въздържал се" за председател на ОбС беше избран Георги Георгиев.