Проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия, ще бъде представен по време на международната среща "Дунавски форум 2019", който ще проведе в Русе по инициатива на Министерството на транспорта, Научно-техническия съюз по транспорта, Федерацията на научно-техническите съюзи и Русенски университет. Презентацията ще направи проф. Велизара Пенчева.
Темата на международния форум е "Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион". В неговите рамки Румен Марков, управител на "Лардж Инфрастръкчър Проджектс", ще представи проекта "Автомагистрала Дунав - Егея". Иновативни решения за подобряване навигацията по река Дунав ще изнесе Павлин Цонев - изпълнителен директор на ИАППД - Русе.
Форумът ще се проведе на 12 ноември от 13 часа в зала 2 на Канев център.