За да се смени фирмата за дялово разпределение на топлоенергия, е необходимо да се вземе решение на общо събрание на етажната собственост и с протокола от него да се уведомят "Топлофикация" и досегашната фирма, която трябва да извърши междинен отчет. Това на помни изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" инж.Севдалин Желев по повод запитвания как може да се премине от един към друг топлинен счетоводител.
Отоплителният сезон вече започна и се очаква днес радиаторите в целия град да са топли.
Отстранихме пробиви по топлопроводи и абонатни станции, както и подменихме проблемни участъци от топлопроводи - тръби, опори и топлинна изолация. За да предотвратим аварии, сме направили профилактика на абонатните станции. Считаме, че сме взели всички необходими мерки за гарантиране спокойното протичане на предстоящия зимен сезон. Ако дисплеят на електронния разпределител на радиатора е изгаснал, клиентите трябва да сигнализират фирмата за дялово разпределение, за да се подменят уредите, каза още инж.Желев.