Родителите, които работят на минимална заплата или вземат малко над нея, може да загубят една пета получаваните детски надбавки. Това следва от промените в закона за бюджета за 2020 г., които вчера бяха обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Причината е, че минималната заплата се увеличава административно с 8.9% от 560 лв. на 610 лв., но праговете за отпускане на помощта се замразяват на тазгодишните нива. Така родителите, получавали досега помощта в пълен размер, могат да се озоват в по-високодоходната група и помощта да им бъде намалена с 20%.
Според действащите правила, които остават и за догодина, месечната помощ за отглеждане на дете се отпуска на семейства, чийто доход не е по-голям от 400 лв. месечно на човек. Ако средният доход е по-висок, семейството получава 80% от помощта. В проектобюджета се запазва и размерът на детските надбавки. За едно дете сумата е 40 лв., за две деца - 90 лв. за три деца - 135 лв., за четири - 145 лв., а за всяко следващо сумата се увеличава с 20 лв.
В момента ако двамата родители са на минимална заплата и имат едно дете, средният доход е 373,33 лв. на човек, а полагащата им се помощ е 40 лв. месечно. След 1 януари средният доход в семейството ще се вдигне на 406.6 лв. на човек, с което детските надбавки ще намалеят с 8 лв. Ако децата са две, намалението ще е с 18 лв., а ако са три - с 27 лв.