20% или 40%, кое е по-добре? Такъв въпрос си задават множество клиенти на "Топлофикация Русе", които през последния месец получават заедно със сметките си и уведомления за влезлите вече в сила промени в Наредба №16-334 за топлоснабдяването. Според новите правила всеки вход на многофамилните жилищни сгради може да избира какъв да бъде процентът от общата сметка, който ще се плаща за сградната инсталация. Досега той се изчисляваше по сложна формула от топлинните счетоводители, но наредбата дава право на домакинствата да го фиксират в диапазона между 20% и 40%. За което решение трябва да вземе общото събрание на етажната собственост.
"Да изберем 20%, че да плащаме по-малко", препоръчва възрастна женица. Съседът й обаче иска процентът да е максимален, тъй като обикновено през зимата плаща най-много и се надява така да прехвърли част от сметката си поравно на комшиите.
На въпроса 20% или 40% всъщност няма лесен отговор. Важно е да се разбере, че какъвто и да е процентът общата сметка на входа или блока няма да се промени. За нея е важно какво отчита топломера, а той отчита подадената от "Топлофикация" топлоенергия. Тя се определя по специална формула в зависимост от инсталираните радиатори и тепмературите и не зависи нито от процента за сградна инсталация, нито от това дали всички са развили вентилите на макс или са ги затворили докрай. И цялото надлъгване е кой от комшиите да плати повече, а кой по-малко - възможност, осигурена сега с промените в наредбата, направени уж за наше удобство.
Тъй като ситуацията във всеки блок или вход е различна, относно правилния избор могат да се дадат само някои общи насоки. В новите, добре санирани блокове, където всички ползват парно, сметките вероятно ще са по-справедливи, ако се заложи нисък процент "сградна инсталация". Ако има обаче домакинства, които са си откачили радиаторите, за останалите на парно е изгодно да изберат максималните 40%. В противен случай редовните потребители ще плащат много по-високи сметки, отколкото отказалите се.
В крайна сметка може би най-добрият и най-лесният вариант за етажната собственост е да не прави абсолютно нищо. Ако не се вземе решение за конкретно число, процентът за сградната инсталация ще се определя както досега - от топлинните счетоводители по утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране сложна формула. Тя отчита множество фактори като вида на вътрешната инсталация, инсталираната отоплителна мощност, денградусите за отчетния период, средната температура и т.н. Методика, върху която специалисти мислили немалко, за да я направят максимално справедлива. И най-вероятно тя би задоволила в най-голяма степен всички.