32 екипа са създадени за тази учебна година, които ще издирват деца, непосещаващи учебни занятия, и ще правят всичко възможно учениците да се върнат в класната стая. Това стана ясно преди ден на работно съвещание във връзка с изпълнението на т.нар. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата се проведе по инициатива на Регионалното управление на образованието, като в нея взе участие и началникът на РУО Росица Георгиева, както и представители на институциите, ангажирани с проблемите на връщането на учениците в час. 
502 специалисти от различни сфери са включени в 32-та екипа - това са учители, социални работници, представители на органите на реда и др. Отново бе подчертано, че основната роля по дейностите е изключително на учителите и просветните специалисти. 
По време на работната среща бе отчетено, че към юни 2019 г. общо 2062 деца и ученици от областта фигурират в Информационната система за реализиране на механизма. 53 от тях, които са отпаднали от училище преди учебната 2018/2019 г., и сега не са записани в класовете. От тях 39 са в училищна възраст, а 14 трябва да ходят на забавачка. За 11 от всичките тези деца липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента в Русенско, коментират специалистите. За тях се правят справки от служителите на МВР.
Заместник областният управител Валентин Колев, който също участва в работното съвещание, поздрави участниците в срещата за усилията, които са положили да открият и да върнат в час липсващите деца, и им пожела със същата упоритост и всеотдайност да продължат да работят в тази посока.