Въпреки предупрежденията за задаваща се нова криза домакинствата смело теглят банкови заеми. В края на септември жилищните кредити са достигнали 10.358 млрд. лв., което е 13.6% нарастване в сравнение с година преди това, показват данни на БНБ. 
Двуцифрен растеж бележат и потребителските заеми - 10.9% за последните дванадесет месеца, като в края на септември те вече достигат 11.119 млрд. лв.
Ниските лихви през последните две-три години правят достъпа до банково финансиране особено лесен. Финансисти обаче непрекъснато предупреждават за по-голяма предпазливост, защото световната икономика върви към поредна рецесия, а това неминуемо ще доведе до повишаване на лихвите. Това се отнася в още по-голяма степен за фирмите. Данните на централната банка за септември показват, че годишният ръст на изтеглените от бизнеса кредити е 4.8%, а общият им размер достига 34.127 млрд. лв.