Организация за гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи за самоличност, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да могат да гласуват е създадена от полицията. Ако те са подали вече молби за нови лични карти, но това не стане до края на работното време вчера, 25 октомври, в деня на изборите ще им бъде издадено удостоверение за гласуване в сградата на дирекция на МВР в Русе и в районните управления в Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово. Работното време на гишетата до 26 октомври е от 08.30 до 17 часа, а на 27-и от 08.30 до 19 часа. Удостоверенията за гласуване се издават след показано заявление за издаване на лична карта и важат само в деня на изборите - 27 октомври.
При произвеждане на втори тур на избори  за кметове удостоверения ще се издават от 29 октомври до 3 ноември включително в същото работно време.