Д-р Бисер Начев завършва обща медицина в Медицински университет в Плевен през 1992 година. В следващата една година работи като анестезиолог-реаниматор в тогавашната Окръжна болница, а от 1993-а е назначен за хирург в Онкодиспансера /Комплексния онкологичен център/. От 2014 година е началник на отделението по онкологична хирургия към лечебното заведение. 
През 1999 година взема специалност по обща хирургия от Медицинска академия-София. Година по-късно придобива специалност „Здравен мениджмънт“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов, а през 2005-а завършва магистратура по Публична администрация към Великотърновски университет. Повече от 15 година има специализиран кабинет в доболничната помощ, който изцяло се занимава с профилактика, диагностика и лечение на заболявания на млечните жлези. Д-р Начев има и квалификация за ултразвукова диагностика на млечни жлези от Медицински университет - Варна.

- Д-р Начев, известно е, че ракът на гърдата е бич за жените от години. Какво представлява това коварно заболяване?
- Ракът на млечната жлеза е едно от най-социално значимите злокачествени новообразувания при жените. Според статистиката от години този карцином е на първо място при жените не само в България, а и в много европейски и световни държави. Това го прави още по-актуален и предполага нови предизвикателства пред онкологичната наука за неговото ранно диагностициране и лечение. В последните години фармацевтичната индустрия предлага нови медикаменти, целящи по-доброто лечение и контролиране на това заболяване.
Ракът на млечните жлези е туморно солидно образувание с различна патологична морфология
което обикновено се открива с опипване на гърдата. Тогава се напипва твърда неравна повърхност, най-често без болки, но слабо подвижно спрямо околната тъкан. Това топче може да предизвика придръпване на надлежащата кожа. 
- Какво показва статистиката в Комплексния онкологичен център по отношение на брой болни от този карцином жени?
- Комплексният онкологичен център в Русе обслужва населението на три области - Русенска, Разградска и Силистренска. Новооткритите случаи на карцином на гърдата за 2016 година са 238, 2017-а раковоболните са 217, 2018 - 233, а
от началото на тази година до септември новооткритите случаи са 135
Голямо значение има в какъв стадий на заболяването са диагностицирани. Процентът на открити в ранен стадий за 2016 година са 63,9% от новооткритите 238, за 2017 година те са 64,5% от всичките 217, 2018 година пациентите с ранен стадий са 65,5% от общо 233, а за деветмесечието на 2019 година те вече са 70,9% от новооткритите 135. Това паказва напредък в ранното откриване на заболяването, което предполага успешното му лечение. Предпоставка за в бъдеще е този процент да бъде увеличаван, каквато е и нашата цел. В отделението по онкологична хирургия през 2017 година сме оперирали 228 пациентки, от които 113 със злокачествено заболяване и 115 с доброкачествено. През 2018-а те са съответно 220 - 118 със злокачествен карцином и 102 с доброкачествен, а до 30 септември оперираните пациенти са 160 - 85 със злокачествен рак на млечната жлеза и 75 с доброкачествен.
- Има ли мъже, болни от рак на гърдата?
- Да, но те са много по-редки случаи.
- Каква е причината за появата на рак на млечната жлеза и какви са симптомите?
- Причните за поява на този карцином все още не са окончателно известни. Но аз ще се спра на три основни фактора, които показват, че налице е рак на млечните жлези.
Първи е наследственият фактор.
Статистически е доказано, че ракът на гърдата има процент на наследствено обременяване
и по-точно на жени с наличие в рода по женска линия на злокачествени заболявания на гърда и на гениталиите
Вторият фактор е хормонален дисбаланс. Доказано е, че този карцином е хормонално чувстителен тумор, който зависи от функцията на яйчниковите хормони. Затова и част от изследванията при доказан рак на гърдата са свързани с хормоналния статус на пациентката. Така че жени с хормонален дисбаланс, свързани с проблеми с настъпване на късна менструация, преждевременна менопауза /изкуствена или естествена/ са рискови фактори и подлежат на стриктно профилактично наблюдение.
Не на последно място през последните години развитието на биотехнологиите и молекулярната генетика в медицината
доказаха наличие на онкогени в ДНК веригата на всеки индивид
което в определен момент под влиянието на различни фактори отключват такова заболяване. Това не касае само рака на млечните жлези, защото вече има клинични и биологични кръвни тестове, които могат да покажат степента на риска от развитие на заболяването в бъдещо време. Такива тестове се прилагат и у нас.
- Колко стадия има болестта?
- Стадиите на рака на гърдата се определят основно от патоморфологичната характеристика на тумора и съответно лимфния басейн, който се отстранява заедно с основното огнище. Затова е много важно участието на професионалист в тази област и аз се радвам, че в КОЦ Русе имаме много добри професионалисти. Д-р Бистра Йорданова, например, дава точния стадий с нейната диагностика.
А сега на въпроса ви.
Стадиите на този карцином са четири със съответни подвидове
касаещи големина на тумора, степен на злокачественост, засягане на съответния лимфен басейн и хормонален статус на тумора.
- Какво лечение се прилага на пациентите с този карцином?
- Лечението в различните стадии е съобразно патоморфологията и спецификата на тумора. Те се делят на ранен /1-ви и 2-ри/ и късен /3-ти и 4-ти/. 
Основният метод на лечение в ранен стадий е оперативното лечение. Той е важен, защото в този стадий влизат в съображение органосъхраняващи операции, които са от съществено значение за комфорта и самочувствието на жените. В по-напредналите стадии влизат в съображение допълнителни методи на лечение, защото то е комплексно. Тук се включват методите на химио-, лъче-, и ендокринна терапия с доказани дори и в този стадий добра ефективност за контрол и повлияване на лечението на такива пациенти.
- Какви съвети ще дадете на жените за избягване рак на гърдата?
- Основният съвет, който мога да дам за предпазване от рак на гърдата, е профилактиката. Това е начинът всяка жена да може да получи специализирана и адекватна медицинска консултация, свързана със статуса на нейните гърди. Това, което искам дебело да подчертая, е, че е необходимо
жени от млада възраст, след 25 години, да си изградят навик за профилактика на млечните жлези
защото тревожната тенденция е за "подмладяване" на рака на млечната жлеза, т.е. заболяването засяга жени в активна и репродуктивна възраст и това нещо не трябва да се подценява.
В крайна сметка е необходимо да отбележа, че целият процес, свързан с това социално значимо онкологично заболяване при жените, е дълъг етап, който включва голям брой медицински специалисти в сферата на онкологията, но не по-малко важно е да се каже, че пациентки с това заболяване се нуждаят и от допълнителна терапия, свързана с тяхното психично здраве. Това касае пациенти и с други онкологични заболявания. Аз много се радвам, че
в нашето лечебно заведение има назначен професионален психолог
което за мен е задължително условие в такива лечебни заведения, защото той оказва не по-малка роля в оздравителния процес. Хората трябва да вярват, че дори и с такива заболявания оптимизмът, вярата и желанието за живот е най-важното нещо, което подпомага и лечението, и оздравяването, и по-доброто бъдеще.