Остава седмица до 31 октомври 2019 г. - четвъртък, когато е крайният срок да се декларира дължимият авансов данък за доходи на физически лица, получени през третото тримесечие на годината. Декларация подават всички предприятия и самоосигуряващи се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор.
Авансовият данък, удържан за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, също се декларира в този срок. Това се отнася за наемодателите, когато наемателите са физически лица, за самоосигуряващи се и за регистрираните земеделски стопани, които следва да определят и декларират дължимия авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от субсидиите през периода. Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице, което им е изплатило дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася авансовия данък.