Настоящият ръководител на Русенската районна прокуратура Яна Илиева е първият известен участник в конкурса за нов председател на звеното. С кандидатирането си тя декларира желание за втори управленски мандат, става ясно от сайта на Висшия съдебен съвет /ВСС/.
Целият професионален стаж на Илиева досега е преминал в прокурорските среди. След завършване на юридическото си образование в Русенски университет през 1998 година, тя е стажант юрист, а от 2000 година започва работа като младши прокурор в Бяла. 5 години по-късно се премества в Русе, а в края на ноември 2014 година зае председателския пост на Русенската районна прокуратура, след като тогавашният ръководител Георги Георгиев спечели конкурса за окръжен прокурор и оваканти позицията. Тогава тя бе единствен участник в конкурса.
Сред проблемите пред районната прокуратура Илиева отчита големия брой проточили се дела, което се превръща в тенденция през последните години. Причините за това често се коренели в изготвянето на различни експертизи. Като недостатък Илиева изтъква и осезаемия недостиг на работни помещения, тъй като 44 души работели в 16 кабинета. Само прокурорите, които към момента са 20, се помествали в 11 стаи. С наближаващото закриване на прокуратурата в Бяла и сливането й с тази в Русе, както и назначаването на нови младши прокурори, щяло да се стигне до положение, в което трима прокурори ще работят в едно помещение.
Като приоритет за втория си мандат Илиева посочва приключването на делата, продължили над 2 години, увеличаване на броя на бързите производства, запазване на малкия брой върнати дела и оправдателни присъди и добрите практики в медийната политика.
В своята концепция за управление Илиева заявява, че би продължила работата си по запазване на създадената добра работна среда и микроклимат на прокурорите и служителите. Декларира, че има волята и решимостта за отговорно и компетентно управление с цел повишаване ефективността на работата и доверието на обществото към прокуратурата.