Кръгла маса с дискусия и обществени консултации за проекта, който предвижда подмяна на печките на дърва и въглища с нови щадящи околната среда отоплителни уреди, ще се проведе в четвъртък от 10 часа в заседателната зала на общината. Електроуредите ще са безплатни за хората, тъй като проектът е финансиран по програма "Лайф" на Европейската комисия. Целта за Русе е 1468 стари печки на твърдо гориво да бъдат сменени с отоплителни уреди, които работят с алтернативни източници. 80 домакинства ще бъдат обхванати в пилотната фаза, по която приемът на документи започва в началото на 2020. Смяната ще е поетапна, като за основната фаза на проекта са предвидени останалите 1388 домакинства.
Всички въпроси, свързани с условията за участие в проекта за преход към алтернативни форми на отопление, необходимите документи и заявления, както и сроковете им за подаване, ще бъдат обсъдени на кръглата маса.
По проект "Лайф", който ще продължи до 2024 г., Русе си партнира с общините София, Велико Търново, Монтана, Бургас и Стара Загора, като основната цел е да се подобри качеството на въздуха. 
Старите замърсяващи отоплителни уреди ще бъдат взети от общината и транспортирани за рециклиране и оползотворяване, за да се избегне повторната им употреба или продажба.
Като част от процеса на обществени консултации от общината очакват гражданите, институциите и други заинтересовани страни да представят мнения и предложения по проекта най-късно до днес в деловодството или на имейл: [email protected]