Произведените количества селскостопански стоки през миналата година са намалели на годишна база, а заедно с тях са спаднали и доходите на фермерите, като в това число са и получаваните от тях субсидии. Това става ясно от нови данни на Националния статистически институт (НСИ) за сектора. Единствено поскъпването на селскостопанските стоки осигурява миналогодишния растеж в сектора в условията на намаляващи обеми на произведените стоки за пазара.
Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г., възлиза на 8 457,6 млн. лв., което е с 2,7% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръста на цените - с 3%, докато във физическо измерение - обеми на произведените количества, спрямо 2017 г. е отчетено минимално намаление с 0,3%.
Разходите на фермерите растат и себестойността на агропродукцията се увеличава. Вложените средства се равняват на 4 794,2 млн. лв., което е със 7,1% по-високо спрямо предходната година. Най-голямо увеличение на разходите е отчетено при торовете и почвените подобрители - с 14,1%, което се дължи на ръста на цените с 28,9%. При обемите обаче е регистрирано намаление - с 11,5%. 
Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 3 663.4 млн. лв. и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 г.
Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447,2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 8,7%.